100 Điều Về Vương Tuấn Khải

43. Sẽ nói với các tỷ tiếng “cám ơn” nhanh nhất có thể, rằng “Em sẽ cố gắng”. Sẽ đáp lại sự ủng hộ của Fan, sẽ comment dưới fan art của fan rằng “Cám ơn, tớ thích lắm”. Vào tháng 3 năm nay, em ấy còn vào weibo của một em gái nào đó biểu đạt cám ơn, như giờ đây mỗi lượt chuyển phát weibo của em ấy đều trên vạn lần. Vậy mà trên chương trình khi em ấy phải đọc về các nguyên tố hóa học, em đã không chút do dự nói “Cái này em có xem bình luận”

qua100 Điều Về Vương Tuấn Khải.

Advertisements